W1& audio & video

De stichting Studeren & Werken op Maat zet zich in voor mensen met een beperking, om die te helpen toe te treden tot de arbeidsmarkt. De stichting is erg actief op social media. Naast SWOM TV is er nu ook SWOM FM. De eerste podcast staat inmiddels live: uiteraard is die door W1& Audio & Video opgenomen en afgemixt.